ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ WoodPad Drawing Pad

WoodPad 7

7” Bambu Design
USB Supported
PF0730 Portable
Drawing Pad

WoodPad 10

10” Bambu Design
USB Supported
PF1030 Portable
Drawing Pad

Οι συνεργάτες μας

audioshow-greece-logo
central-shop-greece-logo
cosmodata
eurosupplies
HXO-greece-logo
mg-manager-greece-logo-
market-24-greece-logo
petropoulos-greece-logo
qaes-greece-logo
sound-image-logo-greece

PORTABLE DESIGN

A thin, lightweight design lets you take WoodPad wherever you go. Just pack the WoodPad in your bag or suitcase, and plug into a monitor whenever creativity strikes.

EASY PLUG-AND-PLAY

Start drawing right out of the box with plug-and-play functionality for Mac and PC. No driver installation needed.

BATTERY-FREE PEN

The battery-free pen features a pen tip with a lifespan of up to 150,000 taps. Three extra pen tips are included.

VERSATILE SOFTWARE OPTIONS

Compatible with graphic design applications like Photoshop, Illustrator, and more, WoodPad ensures that designers can sketch, draw, and create with their favorite software.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

• Αυτή η καμπάνια είναι διαθέσιμη μόνο στους συνεργάτες μας, οι οποίοι φαίνονται πιο κάτω και αυτές είναι οι προτεινόμενες τιμές λιανικής.

• Αυτή η καμπάνια περιορίζεται λόγω των αποθεμάτων των συνεργατών μας.

• Οι συνεργάτες μας έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τις τιμές που αναφέρονται στη συγκεκριμένη καμπάνια, χωρίς καμία προειδοποίηση.